İnovasyon,  bir konu veya alanla ilgili katma değerli bir dönüşüm oluşturmaktır. İnovasyon nedir? Birden fazla noktayı, bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturabilmektir.

İnovasyon nedir? Çizginin dışına çıkabilme, kutunun dışında düşünebilme becerisinin sistemli bir çaba ile sonuç alınmış halidir. İnovasyon, sadece değişim değil, aynı zamanda dönüşüm oluşturmayı da içerir.

İnovasyon Nedir?

Ekip işidir. İnovasyon yapabilmek için genelde birden fazla insanın bir araya gelmesi ve aynı amaç için çaba sarf etmesi gerekir. Tek başınıza sonuç alamayacağınız birçok süreci, ekip çalışması ile daha kolay çözebilirsiniz. İnovatif ürün ve hizmetleri incelediğinizde arkasında odaklanmış ekipler görüyorsunuz.

Cesaret ister. Konfor alanı gelişimin önündeki en önemli engellerden biridir. İnovasyon yapabilmek, sürüden ayrılmak, farklı düşünebilmek ile mümkündür. Fakat bu sizi bazı risklerle de baş başa bırakır. Cesaret etmez, sınırların dışına çıkmazsanız, sonuç almanız, fark yaratmanız mümkün olmaz.

Vazgeçebilmenizi de içerir. Steve Jobs” Bizim başarılı olmamızı sağlayan, 1000 tane iyi fikre hayır diyebilmemizdir.” diyor. İnovasyon yapabilmek için, akla yatan, iyi fikirlere de hayır demeniz gerekebilir. İnovasyon yapabilmek için, ortalama fikirlerden fazlasına ihtiyaç vardır. Ortalama fikirlerden vazgeçemezseniz, daha iyilerini bulamazsınız. Vazgeçebilme becerisine sahip olmayan şirketler, sıradan ve etkisiz işlere mahkum oluyorlar. ( Bu konu ile ilgili Bazen En Büyük Cesaret Vazgeçebilmektir