Pazarlama nedir? Ürün veya hizmetlerin tüketicinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda onlara ulaştırılması, onlarla bağ kurulması, şirket veya kurumların bu süreçlerden en yüksek verimi elde etmesidir.

Pazarlama ile ilgili tüm süreçlerin bir bütünlük ve yol haritası içerisinde gerçekleştirilmesine ise, pazarlama stratejisi diyebiliriz.

Klasik anlamda pazarlamada 4 P vardı.

  1. Product(Ürün)
  2. Price (Fiyat)
  3. Place (Yer)
  4. Promotion (Tutundurma)

Pazarlamanın 4 P si 1960 larda ortaya atılmış bir kavramdır. Pazarlama nedir? denildiğinde 4 P kavramı öne çıkmaktaydı. Bir dönem pazarlama ile 4 P eş değer hale gelmiştir. Daha sonra P sayısının arttırılması yönünde çalışmalar olsa da, günümüz ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz görülmektedir. Çünkü 1960 lardaki dünya ile şu anki dünya ve iletişim inanılmaz oranda farklıdır. Bu yüzden bugünü geçmişin kavramları ile anlamamız mümkün değildir.

Daha önce yaşanmamış bir hızda değişim yaşanıyor. Bildiğimiz, inandığımız birçok kavram etkisini kaybediyor. Yerini başka kavramlara bırakıyorlar.Değişime uyum sağlayamayanlar, değişime direnenler kaybediyorlar.

İletişim imkanlarının artmasının değişimde büyük payı var. İnsanlar artık daha bilgili. Bilgiye kolay ulaşıyorlar. Kolay ulaştıkları için çabuk tüketiyorlar. Ve sürekli daha fazlasını istiyorlar. Bu durum özellikle markalar için önemli soru işaretleri oluşturuyor. Birçok marka yöneticisi, yeni dönemi anlamakta zorlanıyor. Bazıları yeni dönemi inkar edip, görmezden gelmeye çalışıyorlar.

Bu değişim pazarlama kavramında da önemli değişikliklere neden oldu. Ve pazarlama dönemleri ortaya çıktı. Bu dönemler şu şekilde değerlendiriliyor.

Pazarlamanın 4 Evresi*:

1.Pazarlama 1.0: Ürün odaklı pazarlama:

Ne üretirsem onu satabilirim düşüncesini hakim olduğu dönem olarak adlandırabiliriz. Şirketler ürüne odaklanırlar ve ürünü geliştirme konusunda çaba sarf ederlerdi. Bu yüzden ürünün ne işe yaradığı, teknik özellikleri ön plandadır. Güç üreticidedir. Müşteri henüz sahnede güçlü bir aktör değildir.

2.Pazarlama 2.0: Müşteri odaklı pazarlama:

Üretici sayısının artması, üretmenin daha kolay olmasından sonra 2. evreye geçilmiştir. Bu evrede ne üretirsem satarım düşüncesi etkisini yitirmeye başlar. Müşteri ön plana çıkmaya başlar. Şirketler, müşteriyi memnun etmeye, onları tekrar alışveriş yapan sadık insanlar haline getirmeye odaklanırlar.(Bu konuda Müşteri