Swot analizi nedir? Mevcut durumla ilgili yapılan, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesine dayanan bir analiz yöntemidir. Swot analizi nedir? ” Bu teknik, 1960’larda Fortune dergisinin yaptığı ilk 500 şirket araştırmasını inceleyen Stanford Üniversitesi çalışmasına dayanmaktadır. Çalışma şirketlerde uygulanmakta olanla, şirketlerin amaçladıkları arasında %35 lik bir çelişki olduğunu ortaya koymaktadır.” (1)  Bu analizle bu çelişkinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Swot analizi nedir? 1960’larda ortaya çıksa da hala kullanılmaktadır. Fakat günümüzde etkisi azalan bir yapıya sahiptir. Yapılan swot çalışmalarını ve etkilerini incelediğimizde ne oranda faydalı olduğu bir tartışma konusudur.

Swot analizi nasıl yapılır?

Güçlü yönler (Strengths) tespit edilir. Şirketlerin başarısını sağlayan, mevcut duruma gelmesine katkı sağlayan durumlar belirlenir. Güçlü yönler, çoğu zaman rakiplerden daha iyi yapılan işler olarak da düşünülebilir. Şirketin güçlü yönleri, analize katılan kişilerin fikirleri doğrultusunda ortaya çıkarılır.

Güçlü Yönler İçin Sorular:

  • Hangi konuları daha kolay yapıyoruz?
  • Başarılı olduğumuz alanlar neler?
  • Rakiplerden daha iyi yönlerimiz neler?
  • Gücümüzü oluşturan kaynaklarımız neler?
  • Avantajlı olduğumuz alanlar neler?
  • Bizi farklı kılan ne tür özelliklere sahibiz?

Zayıf yönler (Weakness) analiz edilir. Şirketin daha başarılı olmasını engelleyen faktörlerinin neler olduğu tespit edilir. Şirketin hassas noktaları belirlenir. Şirketin etkisini azaltan faktörler belirlenir. Şirketin yaptığı hatalar göz önüne alınarak, buna neden olan hatalar tespit edilir.

Zayıf Yönler İçin Sorular:

  • Eksik yönlerimiz neler?
  • Rakiplerimiz hangi alanlarda bizden daha iyi?
  • Başarısız olduğumuz konular neler?
  • Hayata geçirmekte zorlandığımız konular neler?

Fırsatlar (Opportunities) belirlenir. Şirketlerde iş körlüğü çok sık rastlanan bir durumdur. Fırsatların belirlenmesi, şirketin bu duruma yakalanmasının önüne geçmek amacı ile yapılır. Fırsatlar, şirketin gözünün önünde olması gereken, kaçırmaması gereken noktalardır. Fırsatlar konusu, kritiktir. Eğer bu konu ihmal edilirse ve bir şirketin önündeki fırsatı, başka bir rakibi hayata geçirirse, fırsat tehdide dönüşebilir.