Yapay zeka, İnsan yeteneklerini simüle edebilen bir dizi benzersiz, ancak ilişkili teknolojileri tanımlamak için kullanılır. Pazarlamada yapay zekâ (AI), pazarlamacıların kullanabileceği içgörüler oluşturmak için veri modellerini, matematiği ve algoritmaları kullanma sürecidir. Pazarlamacılar, etkinlik harcamaları, strateji ve içerik konularında gelecekteki kararlara rehberlik etmek için AI’dan edindikleri bilgileri kullanır. Yapay zekâ, pazarlama faaliyetlerini insan müdahalesi olmadan ölçmeyi ve optimize etmeyi de mümkün kılar. AI marketing nedir ve örnekleri nelerdir daha detaylı açıklayalım.

AI Marketing Nedir?

Dijital pazarlama, bir kitleyi daha iyi anlamak ve ona yaklaşmak için hiç bitmeyen bir çabadır. Pazarlamacılar sürekli değişen beklentilere ayak uydurabilmek için bunları nasıl kullanacaklarına dair her zaman yeni teknolojiler ve içgörüler buluyorlar. Pazarlamada yapay zekâ, şu anda bunun en önemli örneklerinden biri. Yapay zekâ, bir makinenin tipik olarak insan zekâsı gerektiren bilişsel işlevleri gerçekleştirmesini sağlayan bir dizi tekniktir. Bunlar, öğrenme, akıl yürütme ve makinenin etrafındaki çevreyle etkileşim kurma becerisini içerir. En iyi bilinen yapay zekâ (AI) teknikleri, makine öğrenimi ve derin öğrenmedir.

AI ayrıca, hedeflemeyi geliştirme, kişiselleştirme, sosyal dinleme ve içerik oluşturma dahil olmak üzere dijital pazarlamada birçok uygulamaya sahiptir. Yapay Zekâ terimi, algoritmaların sinyalleri algılamasını, problem çözmesini, akıl yürütmesini ve sürekli öğrenmesini sağlayan herhangi bir öğrenme sistemini kapsar. Birkaç uygulama içerir. Fakat makine öğrenimi ve derin öğrenme, amaç pazarlama performansını artırmak olduğunda en sık kullanılanlar arasındadır.

AI pazarlaması; satın almalar, web ziyaretleri, tıklamalar ve ürün kullanımı gibi büyük hacimli müşteri ve kullanıcı verilerindeki kalıpları analiz etmek için algoritmalar kullanır. Bu öngörüler, gösterge tabloları, raporlar ve öneriler aracılığıyla pazarlamacılara sağlanır.

AI pazarlama, pazarlama sürecinin tüm aşamalarında kullanılabilir:

  • Planlama ve strateji
  • Ürün kişiselleştirme
  • Promosyon
  • Performans ve izleme

Pazarlamacılar, yapay zekâyı genelde iki farklı türde kullanır. Biri, yapay zekâ yeteneklerine sahip mevcut bir pazarlama teknolojisi yazılımıdır. Diğeri, kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş yapay zekâ algoritmalarını ve teknolojilerini uygulamak için şirket içi ya da dışı geliştirme kaynaklarını tercih etmektir.

Fotoğraf: pixabay

Yapay Zekâ Pazarlamada Neden Önemlidir?

Önemi bakımından AI marketing nedir? Yapay zekâ pazarlamasının öneminin birincil nedeni, sağladığı içgörülerin pazarlamacıların kampanyalarının etkinliğini artırmasına ve daha hızlı bir yatırım getirisi (YG) elde etmesine yardımcı olabilmesidir.

Bir diğer önemli neden, günümüzün dijital ekonomisinde kişiselleştirmenin, rekabet gücünü korumak için kritik öneme sahip olmasıdır. Ürünleri ve çevrimiçi deneyimleri geniş ölçekte kişiselleştirmek zordur veya bazen mümkün değildir ve yapay zekâ bu zorluk için özellikle uygundur.

Yapay Zeka Pazarlamasının Temel Unsurları

Teme unsurları bakımından AI marketing nedir? AI pazarlama çözümlerinin ikili bir zorluğu vardır. Bir yandan, mevcut veri kümelerinden içgörüler elde etmek için Veri Bilimi tekniklerinden ve gelişmiş algoritmalardan yararlanmaları gerekir. Öte yandan, pazarlamacıların günlük işlerinde kullanmaları için pratik ve kolay olmaları gerekir.

Bu zorlukları karşılayan AI pazarlama çözümlerinin üç ana bileşeni vardır. Bunlar; büyük veri, makine öğrenimi çıkarımı ve entegre araç setleri.

Büyük Veri

AI çözümleri büyük veriden beslenir. Büyük veri müşteri ilişkileri yönetimi gibi çeşitli kaynaklardan (CRM) sistemler, web analizi veya üçüncü taraf veri sağlayıcıları AI marketing için önemlidir. Bir insan analistinin yapacağı gibi pazarlama programlarına fayda sağlayabilecek kalıpları veya öngörüleri belirlemek için verileri taramak üzere eğitilebilirler. AI, algoritmanın bilişsel bir model oluşturmak için kullandığı ve daha sonra yeni, görünmeyen veri noktalarına uygulayabileceği binlerce gerçek dünya örneğine dayanır.

Makine Öğrenimi Çıkarımı

Bir yapay zekâ çözümü, verileri alıp bir modeli eğittikten sonra, eğilimleri belirleyebileceği ve çeşitli sinyallerden müşteri tepkilerini tahmin edebileceği çıkarım aşamasına girer. AI, belirli bir tüketiciyi göstermek için en iyi reklam veya belirli bir müşteri segmentinin satın almasına neden olacak bir teklifin parametreleri gibi çıktılar sağlayarak gerçek zamanlı olarak çalışabilir.
AI, pazarlamacılar için önemli ayrıntıları belirlemek için büyük veri kümelerini de analiz edebilir. Örneğin, pazarlama bütçeleri hakkında stratejik bir karar vermeye yardımcı olmak için belirli bir promosyona yanıt verme ya da çok sayıda ürün için gelecekteki eğilimleri tahmin etme olasılığı yüksek olan müşterilerin listesini otomatik olarak çıkarabilir.

Entegre Araç Kitleri

En akıllı AI sistemi bile, bir pazarlamacının mevcut iş akışı ve araç kitleri yığınıyla entegre edilmediği takdirde kullanılamayacaktır. AI pazarlama çözümleri, pazarlamacıların kolayca erişip kullanabileceği araç setleri olarak sunulmalıdır. Çoğu durumda AI, mevcut araçlara bir geliştirme olarak sunulabilir. Örneğin, mevcut bir gösterge panosundaki yeni bir içgörüler türü sunan bir panel ya da müşteri verilerinin AI güdümlü analizini sağlayan bir CRM sistemine eklenen bir pencere öğesi gibi.

Yapay Zekâ Pazarlamasının Faydaları

Faydaları bakımından AI marketing nedir söz edelim. Yapay zekâ pazarlamasının, pazarlamacıların daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olduğu bir gerçektir. Genel olarak faydaları:

Artan Pazarlama YG’si

AI yazılım sistemleri gerçek zamanlı olarak eyleme dönüştürülebilir önemli tahminler sunabilir. Elde edilen bu bilgiler pazarlamacılar tarafından verimli biçimde kullanılabilir. Örneğin AI, reklam yerleşimlerini analiz edebilir ve en düşük maliyetle yüksek performans için optimize edebilir. Yazılım daha sonra fonları çeşitli kanallar arasında akıllıca dağıtır ve pazarlama ROI’sini iyileştirmek için sürekli olarak akıllı bütçe tahsis süreçlerini uygular.

Kişiselleştirilmiş İçerik Teslimi

AI sistemleri basitliğin ötesine geçebilir. Örneğin müşteri segmentasyonu, her bir mevcut ve potansiyel müşterinin bireysel profilini analiz edebilir. Düzenli kitle analizi demografik bilgiler sağlıyorsa, hiper kişiselleştirilmiş AI süreçleri her birey hakkında bilgi sağlar.

E-ticaret web siteleri, kullanıcının benzersiz zevklerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş içerik sunmak için AI pazarlama süreçlerinden yararlanır.

Geliştirilmiş Kampanya Raporlama ve Ölçümü

Günümüz pazarlama faaliyetlerinden üretilen büyük hacimli verileri toplamak ve analiz etmek zor olabilir. Pazarlamacılar, anlamlı raporlar oluşturmayı ve kampanyalarının başarısını kanıtlamayı zor bulabilir.

Pazarlamacılar, yapay zekâ destekli gösterge tabloları ile üzerinde çalıştıkları faaliyetin unsurlarını tam olarak anlayabilir, başarılı kalıpları belirleyebilir ve sonuçları iyileştirmek için faaliyetlerini buna göre ayarlayabilir. AI, pazarlama faaliyetinin değerini yönetime iletmeye yardımcı olabilecek akıllı raporlar oluşturmak için de kullanılabilir.

Yapay Zekâ Pazarlama Yöntemleri

Yöntemleri bakımından AI marketing nedir bahsedelim. İşte, yapay zekanın pazarlamacılara günlük işlerinde yardımcı olabileceği birkaç pratik yol:

Satış tahmini

Pazarlamacılar, müşteri işlemleri ve etkileşimleriyle ilgili verileri işlemek ve analiz etmek için yapay zekayı kullanabilir. AI, telefon görüşmeleri, toplantılar ve e-postalar gibi yapılandırılmamış veriler dahil olmak üzere her tür veriyi analiz edebilir. AI pazarlama çözümleri, farklı satış ve pazarlama faaliyetlerinin satış sonuçlarını tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Müşteri Öngörüleri

Yapay zekâ pazarlaması, müşteri beklentilerinin analiz edilmesine destek olabilir. Yapay zekâ, tüketici davranışını analiz ederek hangi müşterilerin ürünlerinize en çok ve ne zaman ihtiyaç duyduğunu tahmin edebilir. Dijital pazarlamacılar, otomatik olarak profiller ve segmentler oluşturabilir ve bunları kişiselleştirilmiş tekliflerle hedefleyebilir.

Kişiselleştirilmiş Fiyatlandırma

Yapay zekâ pazarlaması, dijital pazarlamacıların, fiyatları bireysel müşterilere ve durumlara göre kişiselleştirmesine de yardımcı olabilir. Bu stratejide perakendeciler, hedef kitlelerinin ihtiyaçlarına göre ürün fiyatlarını belirler.

İçerik yaratımı

AI, içerik oluşturmak için kullanılabilir. Aslında, AI yazılımları tam anlamıyla insanların yerini alamaz, fakat basit blog yazıları ve haber içerikleri üretebilme kabiliyetine sahiptir. Sesli AI sistemler, potansiyel müşteriler ile çevrimiçi iletişime geçmek ve müşteri sorularını yanıtlamak amacıyla yaygın biçimde kullanılır.

Otomatik Reklam Hedefleme

Pazarlamacılar, uygulamaların ve web sitelerinin ziyaretçilerine sunulan çerezlerden üretilen verileri kullanarak reklam satın alma ve satış sürecini otomatikleştirebilir. Yapay zekâ, çok sayıda çok özel izleyiciyi etkili bir şekilde belirleyip hedefleyebildiği için kullanışlıdır. Bu durum, dijital reklamlar için oldukça avantajlıdır.

AI Marketing Örnekleri Nelerdir?

Amazon, Google ve Microsoft gibi dijital devler, birkaç yıldır ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek için yapay zekâ kullanıyor. Günümüzde diğer markalar da bu teknolojiye erişimi kolaylaştıran çözümler sayesinde yapay zekayı kullanabiliyor. Dünyada pazarlama liderlerinin büyük çoğunluğu, AI’nın hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğunu düşünüyor.

Bugün pazarlamada yapay zekanın nasıl kullanıldığının gerçekliği çoğu zaman yeterince tanınmıyor.

  • Örneklerle AI marketing nedir açıklayalım:
  • Facebook, fotoğraflarda kimi etiketleyeceğini önermek için yüz tanıma kullanır.
  • Google, arama sonuçlarını sıralamak için derin öğrenmeyi kullanır.
  • Netflix, önerileri kişiselleştirmek için makine öğrenimini kullanır.
  • Amazon, Alexa için doğal dil işleme kullanır.
  • Washington Post, veriye dayalı makaleler yazmak için doğal dil oluşturmayı kullanıyor.