Ceo nedir? Şirketin yönetiminden sorumlu üst düzey kişidir. Şirketin başarılı olması ve hedeflerine ulaşması konusunda şirkete liderlik eder. Ceo ne demek? Ceo açılımı ( Chief Executive Officer ) şeklindedir. Ceo, icranın başında yer alır. İcra kelimesi TDK‘da yürütme, uygulama gibi anlamlara gelir.  Şirketin işleyişinin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Ceo nedir? Şirketin hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli tüm aksiyonları alan kişidir. Aldığı aksiyonların aynı zamanda sorumluluğunu alır. Yaptığı çalışmalarla ilgili yönetim kurulu ve hissedarlara karşı sorumluluk sahibi bir yaklaşım gösterir. Yönetim kurulu ise hissedarların çıkarlarını ve memnuniyetlerini Ceo’nun yaptığı şirket yönetimi ile sağlamaya çalışırlar. Bu yüzden yönetim kurulu Ceo’nun yaptığı faaliyetleri denetler. Alması gereken büyük kararlarının onaylanmasına veya reddedilmesine karar verir.

Ceo Nedir?

Şirketin kaptan köşkünde oturan kişidir.

Şirkete yön veren, gitmesi gereken rotayı çizen ve bu rotayı en sağlıklı şekilde gerçekleştiren kişidir. Fırtınalı dönemlerde, öngörülemez detayların çok olduğu zamanlarda, taşın altına elini sokan, cesaret gerektiren kararları alabilen kişidir.

Şirketin görünen yüzü, dışarıdaki yansımasıdır.

Kamuoyu nezdinde önemli bir temsilcisidir. Şirketin itibarını korumak ve yükseltmekle görevlidir. Şirketin uzun ömürlü ve sürdürülebilir olmasını sağlar ve bu konuda çalışanlara ufuk açar.

Ceo Görevleri Nelerdir?

1.Yönetim kurulunun verdiği görevleri belirlenen süre ve kriterler dahilinde hayata geçirmek.

2.Verilen görevlere ulaşmak için şirketin vizyonu, misyonu ve değerlerini hayata geçirmek. Şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak bir kültür oluşturmasını sağlamak.

3.Şirketin hedefleri doğrultusunda stratejisini belirlemek ve bu stratejilerin hayata geçmesini sağlamak.

4.Şirketin finansal kaynaklarını yönetmek, geliştirmek ve daha iyi hale gelmesini sağlamak.

5.Şirketin hisse ve marka değerini arttırmak. Şirketin hissedarlarına karşı sahip olduğu sorumluluklarını yerine getirmek.

6.Şirketin itibarını korumak ve yönetmek. Bu konuda gerekli faaliyetlerin oluşturulmasını ve hayata geçirilmesini sağlamak.

7.Şirketin üst düzey yöneticilerini seçmek ve birbirleriyle uyum için çalışmasını sağlamak.

8.Şirketin risk analizini yapmak, bu konuda gerekli önlem ve aksiyonları gerçekleştirmek.

9. Şirketin tüm faaliyet ve sonuçlarını belirli aralıklarda toplanan yönetim kuruluna raporlamaktır.

Ceo ve Genel Müdür Farkları Nelerdir?

Ceo ile genel müdür genelde birbirine karıştırılan iki kavramdır. Günlük kullanımlarda birbirinin yerine kullanıldığını gözlemleyebiliyoruz. Özünde birbirinden farklı iki kavramdır.

Farklar;

Ceo nedir? Genel müdürün de üstünde yer alan şirketin yürütmesinin başında yer alan kişidir. Genel müdür, Ceo’ya bağlı olarak çalışır ve raporlamalarını ona yapar. Ceo ise raporlamasını yönetim kuruluna yapar. Şirketin işleyiş hiyerarşisi açısından en üst yerde yer alan kişidir.

Ceo ile genel müdür arasındaki farklar özellikle global şirketlerde daha belirgindir. Ceo, şirketin genelinden sorumluyken, genel müdürler belirli bir alanın sorumluluğuna sahip olabiliyorlar. Mesela Microsoft Ceo’su global çapta Microsoft’tan sorumluyken, Microsoft Türkiye Genel Müdürü sadece kendi görev alanında sorumludur.

Ceo ile genel müdür temelde görev ve yetki alanlarındaki farklardan dolayı ayrılırlar. Ceo’nun görev ve yetki alanları daha geniştir. Aynı zamanda sorumlulukları da genel müdüre göre daha fazladır. Ceo, genel müdürünün de başarılı olmasından da sorumludur.

Ceo ve genel müdür farkının belirgin olabilmesi için şirketin belirli bir büyüklüğün üzerinde olması gerekir.

Ceo konusuna başarılı girişimci Hamdi Ulukaya’nın Gözünden Bakalım İsterseniz: Hamdi Ulukaya TED Konuşması

İyi Bir Ceo Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Şirketin yapısına ve işleyişine bütünsel olarak hakim olabilmelidir.

Küçük detaylarda boğulmamalı ve günlük işleyişin içinde çok fazla yer almalıdır. Bu konuları yürütebilecek iyi yöneticileri seçmeli ve onları denetlemelidir.

İyi bir iletişimci olmalıdır.

Şirketin iletişiminde kritik bir role sahiptir. O yüzden iletişim konusunda becerikli olmalı ve şirketin itibarına zarar verecek iletişim hataları yapmamalıdır.

İyi bir dinleyici olmalıdır.

Sürekli eylemde olmak ve konuşmak insanın hata yapmasını kolaylaştırır. Çevresini, yönetim kurulunu, yöneticilerini çok iyi bir şekilde dinlemelidir. Onların ihtiyaçlarını, beklentilerini iyi anlamalı ve bu beklentilere cevap vermek için gerekli çalışmaları yapmalıdır.

Doğru zamanda doğru riski alabilen kişidir. Bazen Sun Tzu’nun dediği gibi savaşmadan kazanmayı başarabilmelidir. Bazende ordusunun başındaki bir komutan misali cephede olmalı ve gerekli fedakarlıkları yerine getirmelidir.

Standartları korumak yerine yeni standartları oluşturan kişidir. Mevcut yapıyı korumaya odaklanmak yerine dünyayı ve trendleri iyi okuyabilmeli, yeniyi inşa edebilmelidir.

İlham vermelidir. Duruşuyla, kişiliğiyle, yaklaşımıyla örnek olmalı ve insanlara yaptıkları ile ilham vermelidir. Heyecan oluşturabilen, insanların vizyonlarını ve bakış açılarını geliştirebilen kişidir.