Veeam 2020 Veri Koruma Trendleri Raporu’na göre uluslararası çapta dijitalleşmeyi benimsemiş işletmelerin büyük bir kısmı eski teknolojikleri kullanarak veri koruma ve yönetme faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Ancak dönüşümün tamamlanabilmesi adına bulut sistemleri ve diğer yeni teknolojilerin devreye sokulması gerekiyor.

İşletmelerin yeni çağa ayak uydurmak ve müşterilerine farklı deneyimler sunmak adına çalışmalar gerçekleştirdiği bugünlerde yönetim kadrosunun en çok ilgilendiği konulardan bir tanesi de Dijital Dönüşüm oluyor. IDC tarafından gerçekleştirilen araştırmalar gösteriyor ki 2020 ile 2023 arasındaki 3 yıllık zaman diliminde dijital dönüşüme harcanacak miktar 7,4 trilyon dolar düzeyindedir. Bulut Veri Yönetimi konusunda sektörün en güçlü markası Veeam® Software son yayınladığı raporda söz konusu tahmini destekler nitelikte veriler sunuyor. Kuruluşların eski teknolojileri kullanmasının yanı sıra sektörde bulunan paydaşların %44’lük kısmı BT yetenek ve uzmanlığı alanında eksiklikler nedeni ile zorluklar yaşıyor. Üstelik sunucuların %10’luk kısmında yaşanan ve saatlerce süren kesintiler nedeni ile beklenmedik kayıpların yaşandığı ifade ediliyor. Bu anlamda sürekliliğin sağlanması adına dijital dönüşüm kaçınılmaz bir hale geliyor.

Türkiye dahil 22 farklı ülkeden 1500’ü aşkın kuruluşun değerlendirilmesi ile hazırlanan 2020 Veri Koruma Trendleri Raporu; işletmelerin karşılaşabilecekleri BT engellerine nasıl hazırlandıklarını, BT modernizasyonu ve dijitalleşme ile ilgili süreçlerin incelenmesini içeriyor.

Veeam CTO’su olarak görev yapan ve aynı zamanda Ürün Stratejisinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Danny Allan rapor ile alakalı şu ifadeleri kullandı: ‘Teknolojinin sürekli ilerlediği ve bununla birlikte iş yapma şeklimizin de değişime uğradığı bir gerçektir. İşletmeler bu değişime ayak uydururken yaşanan zorlukların ve işletmelerin neleri başarabildiğinin denetlenmesi önemlidir. Teknolojiye ayak uydurmak ve daha kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunmak sevindirici olsa da hibrit buluta henüz tam anlamıyla ayak uydurulamamış olması en büyük zayıflıklardan birini oluşturuyor. Bu anlamda veri koruma çözümlerinde yenilikçi ve yapay zekâ odaklı çözümlere yönelmek şarttır. Rapordan da elde edilebilecek sonuçlardan yola çıkarak iş dünyasının eski teknolojilerin artık işe yaramadığını ve yeniliğin gerçekleşmesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Aksi takdirde dijital dönüşüm bir hayal olarak kalacak.’

Kuruluşların %50’si Bulut Veri Korumaya Güveniyor

Kuruluşların önemli bir kısmı BT modernizasyonu ve dijital dönüşümün ciddi bir konu olduğunun farkında. Raporda elde edilen verilere göre şirketlerin büyük kısmı veri koruma stratejisinin bulut tabanlı çözümlerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Şirketlerden alınan verilere göre bulut hizmeti sayesinde Felaket Kurtarma (DR) becerisi %54, iş akışındaki yüklerin buluta aktarılmasında %50, bulutlara arası işin aktarılmasında ise %48 oranında bir seviye elde edilmiştir. İşletmelerin yarıya yakınının geleceği inşa edecek teknolojileri olarak gördüğü bulutun veri korumada önemli olduğunu biliyor.

Danny Allan raporlar ilgili sözlerine şu şekilde son verdi: ‘Kuruluşlar; 2020 itibarı ile bulut odaklı yeniliklere kilitlenmiş durumda. Eski çözümler ile verilerin korunması artık terk edilmesi gereken bir durum. Üstelik bu tercih zaman, para ve emek kaybına neden olarak pek çok soruna yol açıyor.’

Gelecek 1 Yılda Kuruluşların Endişesi Siber Güvenlik Tehditleri Olacak

2020 Veri Koruma Trendleri Raporu’nun temel başlıkları şu şekilde ifade edilebilir;

  • Gelecek yılda kuruluşları tehdit edecek en büyük risk Siber Güvenlik Tehditleri olacak. Bunu teknoloji uygulamadaki yetenek eksikliği ve değişen müşteri ihtiyaçları takip ediyor.
  • Veri koruma konusunda günümüzde en çok karşılaşılan zorluk olarak personel eksikliği ifade ediliyor. Bu durumu yeni girişimlere ayrılan bütçedeki yetersizlikler ve operasyonel performans eksikliği takip ediyor.
  • Katılımcıların yarısından fazlası Dijital Dönüşüm ile müşteri hizmetlerinde de dijital dönüşüm yaşanacağına inanıyor. Şirketlerin %48’i iş operasyonlarından dönüşüm olacağını söylerken %47’si de maliyetlerde bir dönüşüm olacağını ifade ediyor.
  • Kuruluşların 4’te 1’ine yakını dijital dönüşüm girişimlerinin başarılı olduklarını ifade ederken %30’luk kısım henüz dijital dönüşümün emekleme safhasında olduklarını kabul ediyor.
  • Kuruluşların %39’luk kısmı güven tesis edebilmek için yedekleme çözümlerinde değişiklik öngördüklerini vurgularken %38’lik kısmı bunu donanım maliyetleri azaltmak %33’ü ise yatırım getirisi fazla olduğundan gerçekleştirmeyi tercih ediyor.
  • İşletmelerin %23’ü veri çoğaltma ile bulut sağlayıcıları üzerinden sürekliliği sağlayacak önlemler alıyor,
  • Kuruluşların %27’si verilerini Hizmet Olarak Yedekleme (BaaS) sağlayıcısı vasıtası ile koruyor,
  • Kuruluşların %43’ü iki yıllık sürede Hizmet Olarak Yedekleme (BaaS) sağlayıcısı hizmetlerinden yararlanmayı planlıyor.

Tüm bu değerlendirmeler bir arada düşünüldüğünde Bulut Veri Yönetimi; maliyet ve verileri korurken basit, esnek ve güvenli çözümler sunuyor. Veri korumasının sadece şirket içinde gerçekleşmeyeceği düşünüldüğünde hibrit bulut ortamına kolayca taşınabilecek lisans seçenekleri zorunlu oluyor.

Raporla ilgili destekleyici kaynaklar:

 

Görsel kaynak