Halkla ilişkiler , önemi her geçen gün artan bir kavramdır. Şirketler tarafında henüz yeterince algılanmasa da özünde şirketlere önemli katkılar sağlar. Halkla ilişkiler nedir? Türkçe’ye halkla ilişkiler diye çevrilen, özünde public relations kelimesidir.

Halkla ilişkiler kavramı geniş bir kavram olsa da bu yazıda şirketler açısından halkla ilişkiler kavramını ele alacağız. Yani şirketler açısından halkla ilişkiler nedir? Belirlenen hedef kitleleri  etkilemek, onlar üzerinde olumlu bir intiba oluşturmak için yapılan çalışmaların toplamıdır.

Halkla ilişkiler nedir? Halkla ilişkiler çalışmalarında hedef kitlenizin ilgisini çekmek, onla bir diyalog geliştirme çabası içine girersiniz. Reklam çalışmalarının aksine, buradaki amaç anlatmak yerine anlaşılır olmaktır. Halkla ilişkiler çalışmalarının temelinde güçlü ilişkiler oluşturmak vardır. Bu yüzden pr çalışmaları uzun soluklu olarak ele alınmalıdır.

Halkla İlişkiler Nedir ? Sorusuna Cevap Bulabilmek İçin Sektörün Duayen İsmi Alaeddin Asna’ya Kulak Verelim:

Halkla ilişkiler nedir? Halkla ilişkiler  çalışmalarının temelinde hedef kitle ile gerçek anlamda bir bağ kurma, onun üzerinde anlamlı bir etki oluşturma çabası vardır. Bu çabanın belki de en değerli kelimesi “samimiyettir”. Çünkü halkla ilişkiler  kavramının temeli samimiyete dayanır. Ne kadar samimi olursanız, hedef kitlenizde o derece kabul görürsünüz. İnsanların belki de en hakim oldukları konulardan biri, karşısındakinin samimiyetini ölçmektir. Avcı-toplayıcı atalarımızdan gelen doğal sensörlerle, karşımızdakinin samimi olup olmadığını kolaylıkla anlayabiliyoruz. Çünkü geçmiş toplumlarda bu samimiyet sensöründeki bir hata çoğu zaman ölümle sonuçlanabiliyordu. O yüzden samimiyeti anlamak en önemli özelliklerimizden biridir.

Halkla ilişkiler nedir? Samimiyettir. Bu konuda şirketler samimi değillerse, boşa kürek çekerler. Görünür olabilirler, bilinir olabilirler. Ama etkili olamazlar. Çünkü etki gücü çoğu zaman itibarla doğru orantılıdır. Halkla ilişkiler kavramı da şirketlerin itibarına etki eden önemli yapıdır.

Halkla İlişkiler konusunda ülkemizde en önemli kişilerden biri Betül Mardin’dir. Aşağıda güzel bir videosu var. İzlemenizi öneririz.

Halka İlişkiler Neden Önemlidir?

Müşterilerinizle bağlarınızı kuvvetlendirir. Halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri, hedef kitlenizle olan bağları güçlendirir. Onların sizi daha iyi anlamasına katkı sağlar. Hedef kitleniz üzerindeki farkındalığı arttırır. Farkındalığı arttırabilmek için, çalışmaların ilgi çekici, bütünsel ve istikrarlı olması oldukça önemlidir. Bu da iyi bir planlama ve etkin bir uygulama ile başarılabilir. ( Bu konuda Müşteriyi Nasıl İkna Ederiz? yazısını da okuyabilirsiniz.)

İtibar yönetiminin en önemli unsurlarından biridir. Markalar halkla ilişkiler çalışmalarını doğru şekilde yaparlarsa, itibarlarına pozitif katkı sağlarlar. Kamuoyu gözündeki saygınlıkları artar. Ayrıca hedef kitleleri, saygın bir marka ile iletişim içinde olduğu için kendini daha değerli hisseder.

Halkla ilişkilerle ilgili çalışmalar etkin yapıldığında, pazarlama iletişimi çalışmalarına ciddi katkılar sağlar. Yapılan tüm iletişim çalışmalarının etkisini arttırır. Ayrıca tutarlı bir halkla ilişkiler çalışmasında hedef kitlenin kafasındaki belirsizlikleri gidermeye olumlu katkıları olacaktır.

Halkla ilişkilerin önemli bir gücü, iknayı kolaylaştırır. Halkla ilişkilerin özünde, olumlu bir algı oluşturmak vardır. Olumlu bir algı oluşturduğunuzda, hedef kitlenizi ikna etmeniz kolaylaşır. Bir araştırma sonucuna göre bir markanın 50 defa reklam yapması ile bir müşterisinin o markayı başkasına tavsiye etmesi aynı etkiyi oluşturuyor.  Halkla ilişkiler nedir? Bu çalışmaların bir amacı da, markanın kendisini anlatmasından çok, başkalarınında bu anlatma işine ortak olmasıdır. Bu şekilde markanın gücü, her zamankinden daha fazla olacaktır.

Hedef kitlenizin bariyerlerini azaltır. İnsanların en temel korkularından biri, kandırılmamaktır. Halka ilişkiler çalışmalarında samimi ve şeffaf bir iletişim yaparsanız, insanların markanıza olan ön yargılarının azalmasına katkı sağlarsınız.

Hedef kitle ile ilgili Hedef kitle nedir? yazısını öneririz.

Şirketler Halkla İlişkiler Çalışmalarında Nasıl Bir Yol İzlemeliler?

1.Analiz:

Analiz sürecin en kritik aşamalarından biridir. Analiz aşamasında hedef kitlenin düşünceleri, markadan beklentileri, markanın algısı, kamuoyunda markanın itibarı gibi birçok konu ele alınmalıdır. Analiz sürecinde, tutarlılık çok önemlidir. Gerçekten sizin için doğru olanları tespit etmek markanız için kıymetli olacaktır.

Analiz sürecinin özünde, hedef kitleyi ve kamuoyunu iyi tanımak vardır. Hedef kitlenizin önem verdiği konuları bilmek, iletişiminizi güçlendirecekken, hassasiyetle yaklaştığı konular hakkında fikir sahibi olmak, hata yapmanızı önler.

Analiz çalışmalarında, çok veri yerine güçlü içgörüye odaklanmak her zaman daha etkili olacaktır. Bazen 1 cümlelik bir içgörü binlerce sayfadan daha değerli olabilir. O yüzden gerekirse samanlıkta iğne arar gibi, işin özüne inmeli ve herkeste olmayan o bilgiyi bulmalısınız. (İçgörü konusunda daha fazla bilgi almak için İçgörü nedir?  yazımıza göz atabilirsiniz.)

2. Planlama 

Planlama, araştırmada elde ettiğiniz verilerin işlenme sürecidir. Şirketler bu süreçte aşağıdaki soruları cevaplamalılar:

  • Hangi konulara odaklanacağız?
  • İçgörümüz nedir?
  • Hangi alanları sahipleneceğiz?
  • İletişimde kırmızı çizgilerimiz neler? Hangi konularda hassas detaylar var. (Sosyal medyada yaşanan krizlere baktığınızda hep bu hassasiyetlerin çiğnendiğini görürsünüz. Hassasiyet ihlali, krize davetiye çıkarır.)
  • Fırsat alanları neler?
  • Kendimizi nasıl daha iyi anlatırız?
  • Hangi mecraları kullanacağız?
  • İletişim mesajlarımız neler? Bunları hangi kreatif çalışmalar ile ileteceğiz? (Burada reklam ajanslarına önemli roller düşüyor.)
  • İletişim hedeflerimiz neler? Hangi sonuçlara ulaşırsak başarılı sayılırız?

Planlama süreci yukarıdaki gibi birçok sorunun cevabının bulunması ve hayata geçirilmesi ile ilgilidir. Planlama süreci iyi yönetilirse, halkla ilişkiler çalışmalarının etki gücü de o oranda artacaktır. Planlama süreci, iyi bir uygulama ile güçlü sonuçlar doğurabilir.

Planlamadan sonra, paydaşlarla süreçlerin hayata geçirilmesi, kritik önem taşımaktadır.

3. Değerlendirme 

Değerlendirme sürecinde yapılan tüm çalışmalar ele alınır. Hedefler ve gerçekleşenler arasındaki farklar tespit edilir. Hayata geçirilen çalışmaların sonuçları analiz edilir. Başta belirlenen iletişim hedeflerine uyulup uyulmadığı kontrol edilir.

Tüm detaylar incelendikten sonra, eksikler tespit edilir. iyi sonuç alınan çalışmalar öne çıkarılır. Ve geri bildirimler doğrultusunda, yeni iletişim konseptleri oluşturulur ve bunlar hayata geçirilir.

Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi

Şirketlerin yaşadığı krizler, genellikle sosyal medyada ortaya çıkan, kontrolü zor ve birden büyüyebilen olaylardır. Bu tür krizler yaşayan şirketler, algısal anlamda problemler yaşamaktadırlar.

Kriz ve kriz yönetimi, halkla ilişkilerin en önemli konularından biridir. Şirketlerin yaşadığı krizler, itibarlarına ciddi zararlar verebilmektedir. O yüzden kriz konusunda çalışmalar yapmak, halkla ilişikiler açısından oldukça önemlidir.

Krizlerle ilgili neler yapılmalı?

Öncesi:

En akıllıca yaklaşım kriz gerçekleşmeden, bunu önleyebilmektir.

1.Markalar iletişim anlamında hassas noktalarını belirlemeliler. İletişim çalışmalarında sorun yaşayabilecekleri bu konulara özellikle dikkat etmeliler. Genelde krizler, bu detaylar ihmal edildiğinde gerçekleşiyor.

2. Kriz senaryoları oluşturulmalıdır. Markaların kriz yaşabilecekleri konu başlıkları belirlenmelidir. Bu konu başlıklarında kriz yaşandığında neler yapılabileceği konusunda hazırlık yapılmalıdır. Bu hazırlıklar, krizlerin etkisini hafifletici etkiye sahiptir.

3. Örnek vakalar incelenmelidir. Daha önce kriz yaşamış markaların, krizi yaşama nedenleri analiz edilmelidir. Yapılan hatalar, bunların nedenleri tespit edilmelidir. Krizin kaynağı, markanın reaksiyonu, olayların gelişimi detaylıca ele alınmalıdır. Başkalarının hatalarından ders almak her zaman daha akıllıca bir yaklaşımdır.

Kriz anı:

1.Krizlerde markalar, genelde krizden geç haberdar oluyorlar. Kriz büyüdükten sonra konunun farkında oluyorlar. Bu yüzden kriz anında krizin büyüklüğü, büyüme potansiyeli gibi konular için monitoring yapılmalıdır. Marka hakkında yazılanlar anlık olarak takip edilmelidir.

2.Kriz yönetim ekibi oluşturulmalıdır. Bu ekip yazılacak metinler, verilecek cevaplar ve sürecin yönetimini anlık olarak takip etmelidir.

3.Kriz anlarında, en önemli detay zamanında özür dilemek ve telafi etmek oluyor. Markalar burada egolarından sıyrılıp, içtenlikle özür dilediklerinde, genellikle krizin büyük kısmını çözüyorlar. Bunu yapmadıklarında kriz daha da büyümüş oluyor.

Kriz sonrası:

1.Kriz sonrasında, öncelikle markaya bu krizi yaşamanın verdiği zararlar analiz edilmelidir. Bu hasarı giderecek, markanın itibarını arttıracak çalışmalara ağırlık verilmelidir.

2.Krizin nedenleri ve yapılan çalışmalar detaylıca analiz edilmelidir. Markanın yaşadığı krizi analiz etmesi ve çıkarımları yazılı hale getirmesi, başka bir kriz yaşamasının önüne geçebilir.

3.Yeni kriz senaryoları hazırlanmalıdır. Yaşanan kriz sonrası, başka ne tür krizlerin yaşanabileceği tespit edilmeli ve bu konularda hazırlıklar yapılmalıdır.

Halkla ilişkiler çalışmalarında kriz, çok önemli bir başlıktır.  Halkla ilişkiler çalışmalarında başarılı olmak için krizlere hazırlıklı olmak ve gerektiğinde etkin kriz yönetimi yapabilmek oldukça önemlidir.