İnovasyon basit biçimde yenilik, yenilikçilik veya yenilenmedir ve günümüz iş dünyasının önemsediği kavramlardan biri. Kavram; şirket, hatta devletler tarafından yapılan yenilikleri ve değişimleri ifade eder. Yenilikçi yaklaşımları değerlendirirken inovasyon tek ve yegane alternatifler arasında değil. Bu kavramdan çok daha önce ortaya çıkan ve uygulanan yenilikçi yaklaşımlar söz konusu. En önemlisi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan “Japon Mucizesi” olarak adlandırılan süreç. Yenilik ve değişim temelinde yükselen, tüm dünyayı etkileyen bir dönem ve geride ders alınacak engin bir tecrübe yaratması açısından çok önemli. Bu süreçte, Kaizen olarak anılan “Japon Mucizesi” geleneğinin felsefesi şeklinde kurumsallaşan yaklaşım biçimi öne çıkmıştır ve bugünün Batı menşeli inovatif yaklaşımının bir benzerini savunur. Peki, inovasyon nedir? İşte inovasyon çeşitleri ve örnekleri.

İnovasyon Nedir?

Şirket arasındaki rekabetin insanlara bir faydası da yapılan değişim ve yenilikler sayesinde hayatın daha da kolaylaşması. İnovasyon konusundaki tanımların ortak yanı da, hayatı etkilemesi gerektiğine yönelik kanaattir. Dolayısıyla, her yenilik olarak tanımlanan değişimin inovasyon sınıfına dahil edilmesi mümkün değil. Bir önemli husus da, bir şeye inovasyon denilebilmesi için ekonomik değer yaratması şart. Bu değerin sadece nihai tüketici tarafından kullanılan fiziksel ürün nezdinde olması gerekmez. İş süreçleri, operasyonlar, pazarlama modeli veya mevcut bir ürün üzerinde yapılacak yararlı değişimler. Hepsi, inovasyon çalışmalarının bir parçasını oluşturur.

Kimler İnovasyon Yapabilir? 3 Basit Nokta…

İnovasyon odaklı bakış açısı firma ve devletler tarafından geliştirilir ve uygulanır. Sürdürülebilir büyüme ve marka kalitesini arttırmak için yenilikçi yaklaşımın benimsenmesi her firma ve kurum için şart. İnovasyona yatırım yapmadığı için Nokia’nın Apple ‘in çıkışı karşısında pazar payını giderek kaybetmesi ve mobil telefon piyasasından silinmesi en iyi örneklerden biri. Aynı şekilde, devletler de rekabet içerisinde ve bu nedenle inovasyona dayalı bütçe çalışmaları her devlet tarafından benimsenmesi gereken bir yaklaşım. 1985’den bu döneme kadar inovasyon yatırımlarına önemli ölçüde pay aktaran Finlandiya, orman ve tarım ürünlerine dayalı ekonomisini, sanayiye ve bilişim ürünlerine odaklı bir hale getirdi. Dünya Ekonomik Forumu’ndaki en rekabetçi ülkeler arasına girmeyi başardı.

  • İnovasyon için İnsan Kaynağı Şart

İnovasyon veya inovatif yaklaşımlar kurum ve kuruluşlarla ilişkilendirilmiş olsa da, asıl bağımlı olduğu kişi insandır. En nihayetinde devlet ve kurumlar insan topluluklarıdır ve ne kadar kaliteli insan kaynağına sahipseler ve bu kaynaktan yararlanma becerileri gelişmişse, o kadar yenilikçi yaklaşım ortaya koyabilirler. Bunun için inovasyon yapacak her firma yaratıcı düşünme becerisine sahip, problem çözme yetisi gelişmiş kişileri istihdam etme konusunda seçici davranır. Bu tür kişilerin ekip halinde Ar-Ge faaliyetlerine yönlendirilmesi yeni fikirlerin yeşermesinin ilk adımıdır denilebilir.

  • Geleneğin Terk Edilmesi Cesaret İşidir

Yeni, yenilikçi olma kurulu düzeni veya işleyen tezgahı yeniden yaratma girişimidir ve bu durum oldukça can sıkıcı bir hal alabilir. Elde var olan düzenin getirisi kaybedebilme paranoyası ve mevcut imkanların sağladığı statünün kaybedilebileceğine yönelik kaygılar, firmaları yenilikçi atılımlardan alı koyan önemli bir sorundur. Ayrıca yeniliğin doğurduğu bir maliyet de söz konusu. Firmaların yaşam savaşında yenilikçi yaklaşımın bir can suyu olduğunu anlayabilecek tecrübeleri yaşamaları yerine, yaşayanlara bakarak ders almaları, yenilikçilik konusundaki cesaretlerini ateşleyebilir.

  • Fikre Aşık Olma Hastalığı İnovasyonu Engeller

Başarılı bir inovasyon için çalışma sürecini zenginleştiren birden fazla fikir söz konusu olabilir. Bu fikirlerden çıkarılan sonucun en iyisi olması gerekir ve ortalama fikirler üzerinde ısrar edici olmak, zaman ve Ar-Ge için ayrılan finansmanın verimsiz kullanımı anlamına gelir. Bir fikir, ekonomik açıdan değer yaratmadığı takdirde bunun üzerinde ısrarcı olmak yerine, yeni fikirler için çalışmak veya fikri değişik açılardan ele alarak iyileştirmek mümkünse çalışmaya devam etmek en mantıklısı. Nitekim Steven Jobs, başarılı olmalarının altındaki fikri 1000 tane iyi fikirden vazgeçebilmeleri olarak lanse eder.

İnovasyon Çeşitleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İnovasyon çalışmaları tek bir alana kanalize edilmeyecek kadar değerli ve önemli. Firmalar arasındaki rekabet, her alanda iyileştirici ve yenilikçi yaklaşımın önemine işaret eder. Elbette ki çok iyi bir ürün ortaya koyduktan sonra önemli bir pazara hakim olunabilir. Ancak kullanıcının satın aldığı teknolojik bir ürünün servis hizmetinin çok kötü olması nedeniyle marka imajı olumsuz etkilenir ve firmanın alternatiflerine yönelişi hızlandırır.

Ürün inovasyonu: Yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi olarak bilinir. Mevcut ürün üzerinde yapılacak değişiklikler de bu sınıfa girer.

Hizmet inovasyonu: Hizmetlerdeki değişiklikler ve yenilikler, insanları en çok etkileyen yenilikler arasında. Hizmet sürecini hızlandıran, farklılaştıran ve yeni fikirlerle insanların hayatına kolaylık sunan birçok kurumun marka imajını yükseltmesi mümkündür.

Pazarlama inovasyonu: Firmaların önem vermeleri gereken önemli konular arasında. Mükemmel bir ürüne sahip olunsa da pazarlanamadığı sürece veya ürün faydası doğru şekilde anlatılmadığında ürünün kalitesinin pek önemi kalmaz.

Organizasyon süreçlerindeki inovasyon: Zaman ve maliyet tasarrufları açısından firmalara en büyük katkıyı sağlayıcı etkendir. Organizasyon süreçlerinin iyileştirilmesine odaklanmak, iş verimliliği ve zamanın doğru kullanımı sağlayacağı için markaya önemli avantajlar sağlar.

İnovasyon Örneklerine Bakış…

İnovasyon örnekleri içerisinde oldukça basit görünen ancak sağladıkları yarar açısından başarılı çalışmalar söz konusu. Bazen basit bir fikrin sağladığı fayda yüksek değer yaratır. Bu nedenle her inovasyon fikri üzerinde geniş bir bakış açısıyla çalışmak gerekir. Bazı inovasyon örnekleri…

  • Son dönemin popüler inovatif örnekleri arasında akıllı ürünler var. Akıllı cüzdan da bunlardan biri. Özellikle sıklıkla cüzdanını bir yerde unutan ve kaybeden kişiler açısından iyi bir ürün olabilir. Akıllı telefon ile bağlantılı GPS özellikleri bulunan cüzdanı nereye koyduğunu veya düşürdüğünü hemen tespit edebilirsin.
  • Çok çay için bir memleket olarak çay ve kaşık ikilisine her zaman ihtiyaç duyarız. Ancak çayı kendi karıştıran bardak için kaşık diye bir ürüne artık ihtiyaç kalmayabilir.
  • Hizmet alanındaki yeniliğe en güzel örneklerden biri Getir tarafından sunulan market hizmeti. Bugün birçok perakende firması yükselen Getir trendine uyum sağlayıcı hizmet birimlerini oluşturmaya başladı bile.
  • Devletler tarafından yapılan inovasyonlar da önemli. Bu bakımdan ülkemizde uygulanan E-devlet sistemi, bürokratik süreçleri ortadan kaldırması açısından çok iyi bir örnek. Yine ülkemizde İsim değişikliği için mahkemeye başvurma sürecinin sona erdirilip, Nüfus Müdürlüğü’nde isim değişikliği yapmayı sağlayan yenilik de hizmete yönelik inovasyon.
  • Netflix firması tarafından kurulan sinema platformu değerli inovasyon örnekleri arasında. Sinemayı eve taşıyan ve çok zengin içeriğiyle ilgi çeken platformun akıllı televizyonlara kurulu gelmesi ve kumandalarda Netflix tuşuna yer verilmesi, pazarlamaya yönelik inovasyon olarak görülebilir.
  • Türkiye’deki bir doktor tarafından geliştirilen “kan analizi” yapan uygulama sağlık alanındaki önemli inovasyonlar arasında. İnsanların kan değerleri hakkındaki bilgilere ulaşmalarını hızlıca sağlayan, kan analizi değerleri hakkında detaylı bilgi için de uzaktan doktor danışmanlığı imkanı sunan uygulama, hastanelerin yükünü önemli ölçüde azaltabilir.