Kuşak, pazarlama stratejilerinde son yılların en değer gören kavramlarından bir tanesi olmuştur. Farklı yaşam standartları ve anlayışlara sahip olan bireylerin reklam ve pazarlama algılarında da farklılık ortaya çıkması kuşaklara yönelik pazarlamayı doğurmuştur. Markaların bu anlayışı gün geçtikçe daha fazla oranda benimsemesi satış rakamlarında önemli artışları da beraberinde getirmiştir.

Peki, markaların benimsediği değerli bir strateji olan kuşaklara yönelik anlayış sonucunda nasıl çalışmalar yürütülür? Bu soruya cevap vermeden önce kuşak kavramını detayları ile değerlendirmek gerekir. X Y ve Z kuşağının neye karşılık geldiğini ifade ettikten sonra daha kaliteli çıkarımlar yapmak mümkün olacaktır.

YAZI: Dijital Pazarlama ile İlgili En İyi 8 Kitap

X, Y, Z Kuşakları Neyi İfade Eder?

Kuşak kavramı farklı zaman dilimlerinde doğu büyüyen ve farklı anlayışları temsil eden insan topluluklarını anlatır. Son yıllarda Z kuşağı kavramı çok duyulan bir şey olsa da X ve Y kuşakları da aslında kullanımda olan ifadelerdir. Peki, bu harflerle bütünleştirilen kavramlar aslında ne?

X Kuşağı

X kuşağı çocukları aslında geçiş dönemi çocukları olarak da bilinir. Teknolojik dönüşümlerin yavaş yavaş yaşandığı bir dönemde büyümüşlerdir. 1965 ile 1979 yılları arasında doğan insanların X kuşağı olarak değerlendirildiği bilinir. Çamaşır makinesi ve kaset çalar gibi insan yaşamında önemli değişimlere yol açan icatlar X kuşağının hayatını da derinden etkilemiştir.

X ile özdeşleştirilen bu kuşağın bireysellik ve rekabet olguları ile içli dışlı olduğunu ifade etmek gerekir. Kuralcı, çalışkan ve paraya değer veren bu kuşağın günümüz orta yaş ve yaşlı grubunu oluşturduğunu ifade edebiliriz.

Y Kuşağı

Kuşaklar arası farklılık nedeni ile eski ve yeni karmaşasını yaşayan Y kuşağı çocukları 90lı yıllar dendiğinde akla gelen her şeyi yaşamış kuşaktır. 1980 ile 1999 yılları arasında doğan çocukların Y kuşağı olarak tanımlandığı bilinir. Teknolojiye ayak uydurmuş ve küreselleşmeyi yaşamaya alışmış bu nesil, X kuşağına göre bir nebze daha teknoloji odaklıdır.

Kişisel gelişime ve girişimlere değer veren kuşağın en ayırt edici yanı sosyal medya kuşağı olarak tanımlanmasıdır. Erginlik dönemlerinde teknoloji ve diğer yenilikçi kavramlarla tanışan bu nesil yeniye alışmada zorlu bir geçiş aşaması yaşamadığından adapte olma noktasında oldukça iyi bir kuşaktır. İnternet alışverişleri ve akıllı telefonlar bu kuşağın değişmesinde önemli bir rol oynar.

Z Kuşağı

Günümüz çocuklarını ifade eden bu kavram aslında 2000 sonrası doğan milenyum çocuklarıdır. Bu çocukların sokakta oyun oynama kültürünü hiç bilmediği ve internet ile çocukluklarını yaşadıkları bilinir. Sosyalliğin internet aracılığı ile gerçekleştiği bir dönemde büyüyen Z kuşağının yaşam felsefesi de oldukça farklıdır.

2000’li kuşağın yaşama bakışı oldukça farklı olduğundan Z kuşağı günümüzde hep farklı kabul edilir. Bu nedenle X Y ve Z kuşağı ile etkileşimde sorunlar yaşayabilmektedir. Söz konusu farklılık sadece insanlar arası ilişkilerde değil markaların pazarlama stratejilerinde de görülür. Şimdi gelin farklılaşan kuşakların ne tür stratejilerle karşı karşıya kaldıklarına daha yakından bir göz atalım!

YAZI: Marka Hikayeleri – TikTok

Markaların X Kuşağına Yönelik Stratejileri

Markalar, doğru stratejiyi benimseyerek daha fazla satış ve daha ciddi kar elde etmek ister. Bu anlamda pazarlama çalışmalarının kuşak odaklı gerçekleştirilmesinin değeri büyüktür. 1965 ila 1979 yılları arasında doğmuş ‘Kayıp Jenerasyon’ için gerçekleştirilen çalışmalarda genellikle Facebook gibi sosyal ağlar kullanılır. Çünkü bu jenerasyonun ilgilendiği sosyal medya platformu Facebook’tur. Televizyon da bu kuşak için oldukça değerli bir reklam ağıdır. Peki, X kuşağı için benimsenen reklam çalışmalarında hangi anlayışlar hakimdir?

 • Ekonomik özgürlüğünü elinde bulunduran bu jenerasyon için lüks ürünlerin ön plana çıkarıldığı görülür
 • Ürün pazarlama seçeneklerinde nostaljiye ve konfora çok değer verilir,
 • Yaş skalası da dikkate alınarak reklamlarda mantıklı ve olgun bir insanı harekete geçirebilecek seçenekler tercih edilir,
 • Hitap şekli ve dil daha düzeylidir.

Markaların bu kuşağa yönelik çalışmalarında belirlediği stratejiler genel manada bu şekildedir.

Markaların Y Kuşağına Yönelik Stratejileri

Geleneksel yaşam tarzını benimseyen ve teknolojiye ayak uydurma konusunda başarılı olan bu jenerasyona yönelik reklam ve pazarlama stratejilerinde sosyal medya ve internetin etkisi büyüktür. Markaların genel manada dijital reklamlara yöneldiği bu kuşak için yenilikçi yakıştırmasını yapmak çok yanlış olmaz.
Büyüme ve satış rakamlarını yükseltme hedefinde olan markaların tercih ettiği Y kuşağına yönelik reklam ve pazarlama stratejileri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

 • Yeni bir markaya olan güven tesisi çok zordur. Bu nedenle ağızdan ağza pazarlama seçeneğinin ön plana çıkarıldığı görülür. Son dönemlerde gelişen ‘influencer pazarlama’ seçeneğinin bu kuşak için oldukça değerli olduğunu ifade etmek gerekir,
 • Çok büyük bir kısmı sosyal medya kullanımı ile yaşadığından pazarlamada sosyal medyayı göz ardı etmek olanaksızdır,
 • Hitap şeklinde orijinal ve dikkat çekici seçenekler ön plana çıkmalıdır. Özellikle genç ve orta yaştaki bu kitle için doğru bir dil tercih edilmesi çok değerlidir.
Fotoğraf: unsplash

YAZI: Z Jenerasyonunun 3 Temel Tüketim Alışkanlığı

Markaların Z Kuşağına Yönelik Stratejileri

Z kuşağı, en çılgın kuşaklardan bir tanesi olarak değerlendirilen jenerasyondur. Özellikle teknoloji ile büyümeleri ve modern yaşam tarzından farklı bir hayat bilmiyor olmaları bu kuşağın en ayırt edici yanıdır. Markaların bu jenerasyonu yakından tanıyarak daha doğru uygulamalara başvurduğu görülür.

Peki, Z kuşağı için ne tür bir uygulamaya başvurmak gerekir? Z kuşağını kalbinden yakalamak için markaların aşağıdaki uygulamalara önem verdiği kabul edilir.

 • Görsellerin renk ve semboller sayesinde zenginleştirilmesi ile dikkat çekici pazarlama araçları kullanılır,
 • İçeriklerin görsel olarak dikkat çekici olmasının yanında içerik olarak çok fazla olmaması gerekir,
 • Video ve hareketli resimlerle Z kuşağının ilgisini çekecek seçeneklerin ön plana çıkarılması arzu edilmelidir,
 • Z kuşağının günlük yaşamda tercih ettiği jargon diğer bireylerden farklıdır. Bu nedenle reklam ve pazarlamada bu jargona değer verilmesi iyi sonuçlar verir,
 • Sosyal medyayı etkin kullanan bu kuşak için en doğru mecraların tespit edilmesi gerekecektir. Tiktok, Youtube ve Instagram en dikkat çeken seçenekler arasındadır.

Siz de büyüme hedefi taşıyan bir marka olarak reklamlarınızı kitlenize göre çeşitlendirmelisiniz. Kuşak farklılıklarını göz ardı eden markaların satış rakamlarında doğru seviyelere ulaşamadığı görülür. Bu nedenle siz hata yapmadan en doğru seçeneklerle kitlenizin gönlünü kazanmalısınız.