Pazarlamada Metafor Nedir?

Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan sözlere veya kavramlara mecaz yahut metafor denir. “Mecaz” Arapça, “metafor” ise Fransızca kökenli bir sözcüktür.(wikipedia) Örneğin; çocuklar çiçek bahçesi… Peki Pazarlamada Metafor Nedir?

Dört büyük metafor vardır; yolculuk, savaş, ilişki ve değişim. Pazarlamada ise metaforlar, tüketicinin dikkatini çekmek için mecazi anlamda tanımlamalar olarak kullanılır.

YAZI: Dijital Pazarlama ile İlgili En İyi 8 Kitap

Metafor Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pazarlama sektöründe metaforlar yoğun olarak kullanılır. Pazarlama metaforları; tüketicilerin dikkatini çekmek, ürünleri daha net açıklamak ve onlarla bağ kurmak ve nihayetinde ürünü satın aldırmaya ikna etmek amacıyla kullanılır. Pazarlamacılar metaforlar için ciddi emek ve para harcamaktadırlar.

Pazarlamada kullanılan metaforlarda; tüketici verilmek istenen mesajı anlamalıdır. Bunun için de hedef kitle çalışması titizlikle ve doğru yapılmalıdır. Ayrıca metaforlar çok fazla ve abartılı şekilde kullanılmamalıdır. Hedef kitlenim yaşam tarzı, kültürleri, hayata bakış açıları algılarını farklılaştırır. Tüketici ürünü neden alır? Ürünü aldığında daha mutlu anılar yaşama ihtimalini düşünür. İste metaforlar da bu duygulara yardımcı olurlar. Metaforun pazarlamada etkin olarak kullanılmasının nedeni, tüketicilerin karar alma davranışları ile ilgilidir. Beynimiz bir karar alırken, sanılanın aksine mantıkla karar almaz, kararlarda duygusal faktörler daha etkindir. Çünkü beyinle ilgili yapılan araştırmalarda beynimiz duygusal bağ kurmadığı hiçbir bilgiyi kaydetmiyor.

Metaforlar, zihnimizde duygusal bağlantılar ve örnekler oluşturarak tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemeye yönelik işlev görür. Soyut olan birçok kavramı müşterilerin gözünde somutlaştırdığı için pazarlama dünyasında önemi her geçen gün artmaktadır.

Fotoğraf: pixabay

Metafor Örnekleri

  • Redbull kanatlandırır.
  • Coca Cola hayatın tadı.
  • Citroen; “Teknoloji aşka geldi.”
  • Arko; “En değerli giysiniz cildiniz.”
  • Hayat: “Su Hayat’tır”.
  • Asus: “Teknolojinin kalbi”.
  • Vakıfbank: “ Yanındaki güç”.

YAZI: Bir Unicorn’un Başarı Hikayesi: Peak Games

Metafor Kullanmanın Faydaları

1- Markaların zihinlerdeki algısı daha net hale gelir. Tüketicinin zihninde diğer markalara oranla ayrışması kolaylaşır. İletişim çalışmalarında bir bütünlük sağlanır. Ve iletişim çalışmalarının daha güçlü hale gelmesinde fayda sağlar.
2- Tüketiciler markalarla bağ kurarlar. Markaların hayatlarındaki yerlerini ifade etmeleri kolaylaşır. Marka bu sayede tutarlılık sağlar.
3- Markalar metaforlar ile vermek istedikleri mesajları verirler. Mesajın hatırlanma oranı ve ihtimali artar. Yapılacak iletişim çalışmalarında kullanılacak konseptleri zemin hazırlar.
4- Metaforlar markaları kişiselleştirip, özel kılar. Markanın parmak izi gibi onu iletişim çalışmalarında öne çıkarır.
5- Markalar metaforlar ile hedef kitlelerine daha rahat ulaşırlar. Hedef kitleleri üzerindeki etkileri artar, etkileşim oranları da yükselerek markaların iletişim verimliliğinin artmasını sağlar.