Yazılım sektörünün en önemli markası olarak kabul edilen Microsoft; ‘Sağlık için Yapay Zeka’ girişimi çerçevesinde ciddi bir kaynak ayırdı. Bilim insanları ve araştırmacıları fonlamak adına 20 Milyon Dolar ayırdığını açıklayan Microsoft; aynı zamanda hükümetler, STKlar ve akademisyenlerle de müşterek çalışmalar yürütecek.

Sağlık çalışmalarında verilerin toplanarak analiz edilmesi ve bu analizlerin veri bilimcilere sunulması ciddi ilerlemelere katkı sağlıyor. Özellikle yapay zekâ sayesinde veri kümeleme, anlamlandırma, tanı koyma ve tedavi gibi safhalarda kolaylık sağlanması yapay zekadan faydalanmayı gerekli kılıyor.

‘Sağlık için Yapay Zeka’ girişimi, COVID 19 mücadelesine yeni bir boyut kazandırıyor. Özellikle araştırmacıları ve veri bilimcilerin desteklenmesi sayesinde bir takım ilerlemelerin elde edilmesi hedeflenirken; maddi yardımın yanı sıra yapay zekâ araçları ve bulut bilişim hizmetlerine de erişim sunmayı hedefliyor. Böylece faydalı olacağı düşünülen girişimlerin hibe ve destek programlarının yanı sıra teknoloji ile de güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu girişimi 5 temel alan oluşturuyor;

  • İnsanların güvenlik ve finansal sonuçlar ile ilgili bilgilendirilmesi için veri ve öngörüler,
  • Aşı ve tedavi yöntemlerinin gelişimi için tedavi ve tanı,
  • Hastanelerin fiziksel yapı ve tıbbi malzeme anlamında desteklenmesi için kaynak tahsisi,
  • Dezenformasyonu önlemek adına doğru bilgilerin yayılması çalışmaları,
  • COVID 19 üzerine yapılan bilimsel araştırmalar.

 

Sağlık Sistemi Yapay Zeka ile Güçleniyor

Sağlık alanında hızlanan teknoloji uygulamaları ile COVID 19 ile ilgili bilimsel keşif hızında ciddi bir hızlanma sağlayabilir. Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren COVID-19 Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Konsorsiyumu için dünyanın en güçlü bilgi işlem kaynakları ve bilişim uzmanlarına erişim sunan Microsoft bu amacı gerçekleştireceğe benziyor.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi çatısı altında çalışmalar yapan ve küresel bir sağlık araştırma kuruluşu vasfına da sahip olan Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), COVID 19 ile ilgili çok kritik veri ve tahminler yayınlıyor. Söz konusu verilerin kritik önemini bilen hastane yönetimi verilere göre karar alırken sanal asistanlık uygulamalarından da faydalanılmaya başlandı. Danimarka’da Kopenhag Acil Sağlık Hizmetleri COVID 19 ile alakalı taramaları gerçekleştirmek adına yapay zekâ destekli Sağlık Botu hizmetlerinden faydalanıyor. Danimarka’da nüfusun %33’üne hizmet veren bu kuruluş söz konusu hizmet sayesinde faaliyetlerini 2 katına çıkardır. Günde ortalama 2000 bireye taramalar gerçekleştiriliyor. Mart ayından bu yana 18 milyon kişiye ulaşıldığı tahmin ediliyor.