Ego yönetilemediğinde insanı tutsak eden, hata yapmasına, yanlış kararlar vermesine neden olan önemli bir kavram. Çoğu zaman yönetimi ele alıp insanları peşinden sürüklüyor. İnsanları zor, içinden çıkılmaz durumlarla baş başa bırakabiliyor.

Ego sadece insana ait bir kavram değil. İnsanlara birçok yönden benzeyen şirketlerin de egoları var. Şirketlerin zarar etmelerinde, hatalı kararlar vermelerinde şirket egosu önemli rol oynuyor.

Şirket egosunun, insandaki egodan farkı, genellikle birden çok yöneticinin egosunun toplamı olması ve yönetim ekiplerine etki etmesidir. İnsandaki ego tek kişilik iken, şirketteki ego, egolar toplamına işaret eder. Bu yüzden şirket egosu daha tehlikelidir.

Şirket egosu ne zaman ortaya çıkar? 

1. Müşteri ilişkileri yönetiminde

Müşteri şirketlerin hayatlarını devam ettirebilmesi için en önemli unsurlardan biri. Şirket egosuna sahip şirketlerde, müşteriler ihmal edilmeye başlanır. Müşteri yönetimlerini incelediğinizde, müşterilere eski önemin verilmediğini görürsünüz. Yöneticiler bizim müşterimiz çok, birisi giderse diğeri gelir diye düşünmeye başlarlar. Bu da birçok şirket için sonun başlangıcıdır.

Şirketler müşterileri olmadan hiçbir anlam ifade etmezler. Müşteri yönetimine gerekli önemi vermeyen şirketlerin ayakta kalması kısa sürelidir. Bunun genelde 2 nedeni olur.:

  1.    Rakipleri yoktur. Tekel durumuna gelmişlerdir.
  2.    Ürünleri çok iyidir. Bu da onları belirli süre vazgeçilmez kılar.

Bu 2 özelliğe sahip olmayan şirketlerin ise ömürleri çok kısa olur. Egolarına yenilir, müşterilerini memnun edemez, kaybederler. Böyle olunca da yaşamaları için gereken nefesten mahrum kalıp, iflas ederler.

2. Stratejik kararlarda

Şirketlerin çoğu büyürken iflas ederler. Çünkü büyüme sürecinde daha fazla ve hızlı şekilde karar vermeniz gerekir. İşte tam da burada şirket egosu devreye girer. Şirketler hatalı kararlar vermeye başlarlar.

Stratejik kararlar çoğu zaman şirketlerin kaderini belirler. Doğru kararlar şirketin ömrünü uzatırken, yanlış kararlar şirketin kaybetmesine neden olabilir. Şirket egosunun hakim olduğu şirketlerde genellikle yanlış stratejik kararlar alınır. Çünkü büyüme, televizyon ve gazetelerdeki reklamlar, şirkete gelen övgüler, gözleri kamaştırır. Yanlış kararlar alınmasına zemin hazırlar.

3. Değişime uyum sağlamada

Değişim birçok şirket için rahatsız edici bir kelime. Çünkü çok güçlü, ona karşı koyamıyorsunuz. Peşinden gitmeniz, uyum sağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde başarısız oluyorsunuz.

Şirket egosuna sahip şirketler değişime uyum sağlamakta zorlanırlar. Değişmelerine gerek olmadığını düşünürler. Zaten iyiyiz, ürünlerimiz iyi, müşterilerimiz çok diye düşünürler. Değişim için çaba sarf etmek onlara gereksiz gelir.

Birçok büyük markanın iflasının arkasında aslında şirket egosu vardır. Dünyadaki, müşterideki değişimi önemsemez, takip etmezler. Değişime uyum sağlayamaz, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayamazlar.  Bir süre sonra ise maliyetlerini karşılayamaz hale gelirler ve iflas ederler. Denklem bu kadar basittir aslında.

Şirket egosu ihmal edilen, görmezden gelinen önemli bir kavram. Yukarıdaki özellikleri taşıyan şirketler, şirket egosuna sahiptir. Eğer bu egolarını yönetemezlerse, egoları onların sonları olur. O yüzden bu konuda özellikle şirket yöneticilerine önemli görevler düşüyor. Çünkü çoğu zaman şirket egosunu yönetmek, şirketi yönetmekten daha zordur.