Swot analizi nedir? Mevcut durumla ilgili yapılan, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesine dayanan bir analiz yöntemidir. Swot analizi nedir? ” Bu teknik, 1960’larda Fortune dergisinin yaptığı ilk 500 şirket araştırmasını inceleyen Stanford Üniversitesi çalışmasına dayanmaktadır. Çalışma şirketlerde uygulanmakta olanla, şirketlerin amaçladıkları arasında %35 lik bir çelişki olduğunu ortaya koymaktadır.” (1)  Bu analizle bu çelişkinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Swot analizi nedir? 1960’larda ortaya çıksa da hala kullanılmaktadır. Fakat günümüzde etkisi azalan bir yapıya sahiptir. Yapılan swot çalışmalarını ve etkilerini incelediğimizde ne oranda faydalı olduğu bir tartışma konusudur.

Swot analizi nasıl yapılır?

Güçlü yönler (Strengths) tespit edilir. Şirketlerin başarısını sağlayan, mevcut duruma gelmesine katkı sağlayan durumlar belirlenir. Güçlü yönler, çoğu zaman rakiplerden daha iyi yapılan işler olarak da düşünülebilir. Şirketin güçlü yönleri, analize katılan kişilerin fikirleri doğrultusunda ortaya çıkarılır.

Güçlü Yönler İçin Sorular:

 • Hangi konuları daha kolay yapıyoruz?
 • Başarılı olduğumuz alanlar neler?
 • Rakiplerden daha iyi yönlerimiz neler?
 • Gücümüzü oluşturan kaynaklarımız neler?
 • Avantajlı olduğumuz alanlar neler?
 • Bizi farklı kılan ne tür özelliklere sahibiz?

Zayıf yönler (Weakness) analiz edilir. Şirketin daha başarılı olmasını engelleyen faktörlerinin neler olduğu tespit edilir. Şirketin hassas noktaları belirlenir. Şirketin etkisini azaltan faktörler belirlenir. Şirketin yaptığı hatalar göz önüne alınarak, buna neden olan hatalar tespit edilir.

Zayıf Yönler İçin Sorular:

 • Eksik yönlerimiz neler?
 • Rakiplerimiz hangi alanlarda bizden daha iyi?
 • Başarısız olduğumuz konular neler?
 • Hayata geçirmekte zorlandığımız konular neler?

Fırsatlar (Opportunities) belirlenir. Şirketlerde iş körlüğü çok sık rastlanan bir durumdur. Fırsatların belirlenmesi, şirketin bu duruma yakalanmasının önüne geçmek amacı ile yapılır. Fırsatlar, şirketin gözünün önünde olması gereken, kaçırmaması gereken noktalardır. Fırsatlar konusu, kritiktir. Eğer bu konu ihmal edilirse ve bir şirketin önündeki fırsatı, başka bir rakibi hayata geçirirse, fırsat tehdide dönüşebilir.

Fırsatlar İçin Sorular:

  • Sektörümüzdeki fırsatlar neler?
  • Hangi pazarlarda bizim için fırsat var?
  • Fark yaratabileceğimiz alanlar neler? ( Bu konu ile ilgili İnovasyon Nedir?  yazımızı okuyabilirsiniz. )
  • Hangi alanlarda gelişmeler görülebilir?
  • Bizim için avantajlı konular neler?
  • Rakiplerin farkında olmadığı öne çıkan neler var?

Tehditler ( Threats ) Şirketin önündeki tehditlerin belirlenmesidir. Tehditlerin belirlenmesi, şirketlerin önlem alabilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Fakat bu tehditler çok yönlü olarak belirlenmelidir. Tehditler sadece rakiplerden kaynaklanmaz. Bazen rakibiniz olmayan bir şirket, yarın karşınıza ciddi bir tehdit olarak çıkabilir. Tehditler kısmı, üzerinde özel olarak çalışılması gereken, çoğu zaman hakkıyla çıkarılamayan bir bölümdür.

Tehditler İçin Sorular:

 • Sektörümüzde hangi sorunlar karşımıza çıkabilir?
 • Bize zarar verebilecek rakipler kimler?
 • Hangi konularda hata yapabiliriz?
 • Bizi engelleyebilecek neler var?
 • Dünyadaki değişimin bize olumsuz etkileri ne olabilir?

Swot analizi nedir? şirketle ilgili yapılması gereken detayları içeren strateji veya yapılması gerekenleri belirleyen bir yol haritası değildir. Swot analizi nedir? Stratejiye destek sağlayacak bir veridir. Bakış açısına katkı sağlayabilecek bir dökümandır. Bu dökümanı iyi bir stratejistin de hazırlaması oldukça önemlidir. ( Bu konuda Stratejist Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır? yazısını öneririz.

Swot Analizi Şablonu

Swot analizi yapmak için kullanabileceğiniz, ücretsiz swot analizi şablonu sağlayan siteler var.

 

Bu tür ücretsiz Swot analizi tablosu örnekleri için: Smartsheet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Swot Analizi Örneği:

Aşağıda Swot Analizi örneği olan bir video var. Swot analizi yaparken dikkat edilen unsurları bulabilirsiniz. (Video İngilizce)

Swot analizi günümüzde etkisini yitirmektedir. Bunun birçok nedeni vardır. Bunlar:

Swot Analizi Neden Yetersiz Kalıyor? 

Swot analizleri objektif yapılmazsa, çalışma sonuca ulaşmaz. Genelde kullanılan yöntem üst düzey yöneticileri bir araya toplayıp, onların fikirlerini almak üzerine kuruludur. Bu tür analiz çalışmalarında katılımcılar ve süreci yöneten kişiler, çoğu zaman konulara objektif yaklaşamazlar. Objektif olmayan swot analizi çalışmalarında, güçlü yönler abartılır, zayıf yönler ihmal edilir. Fırsatlar üzerinden yeterince geçilmez. Tehditler göz ardı edilir. Bu durum çalışmaların başarısız ve etkisiz olmasına neden olabilir. Gerçekçi bir şekilde analiz yapmak için, masadakilerin eksikleri ve hatalarını da söyleme cesareti  önemli bir detaydır. Bunu sağlamak çoğu zaman mümkün olmaz.

Swot analizleri kişisel önermelere dayanır ve veri ile desteklenmezse, swot analizi işe yaramaz. Bize göre böyle düşüncesi ile hazırlanır, saha ve müşteri iyi analiz edilmezse, çalışma etkisiz olur. Swot analizini iyi yapabilmek için, yazdığınız her maddenin somut verilere dayanması gerekir. Yapılan örneklerin çoğunda maalesef bu durum görünmez. Veri ile desteklenmeyen bir analiz, faydadan çok zarar verir.

Swot analizi, kağıt üzerinde kalırsa, analiz yetersiz olur. Swot analizinde tespit edilenler, bir gelişim planı ile desteklenmezse, ise çalışma bir anlam ifade etmeyecektir. Yapılan analizde tespit edilen güçlü yanlar daha da geliştirilmeli, zayıf yönlerle ilgili harekete geçilmelidir. Fırsatlar için neler yapılabileceği belirlenmeli, tehditler ile ilgili farkındalık arttırılmalıdır.

Swot analizi, şirket genelinde ilgili kişilere aktarılmazsa, boşa geçmiş zaman haline gelir. Swot analizinin sonuçları, neler yapılacağı, atılması gereken adımlar; şirkette ilgili kişilere aktarılmazsa, çalışmayı yapmak anlamsızdır. Swot analizi nedir? Mevcut durumu ortak akılla, görünür hale getirme çalışmasıdır.

Swot analizi nedir? Stratejinin yardımcı unsurudur. Strateji için değerli bir veri haline getirilmezse, yetersiz kalır. Swot analizi nedir? Özünde stratejiyi güçlendirmek için oluşturulmuş bir veridir. Swot analizi, strateji değildir. Strateji gibi hayata geçirilmeye çalışılırsa başarısız olunur.

Swot analizi, analize katılanlara harekete geçme enerjisi katmıyorsa, anlamsızdır. Çoğu zaman swot analizleri, keyifli vakit geçirilen anlar olarak kayda geçiyor, ama şirketlere fayda sağlamıyor. Çünkü yapılmak için, yapılıyor. Analize katılanlar, önemine, değerine inanmıyorlar. Bir şirket faaliyeti, işlerden soluk alma zamanı olarak görebiliyorlar. Bu durumlarda swot analizi, ciddi bir zaman kaybıdır.

Yukarıdaki birçok nedenden dolayı, günümüzde swot analizleri yetersiz kalmaktadır. Swot analizi emek verilmesi gereken, birçok detayı içeren önemli bir çalışmadır. Fakat günümüz şartlarında değerlendirdiğimizde, swot analizinin hem günümüz dünyasının ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığını hem de çoğu zaman doğru yapılmadığını görüyoruz. Bu yüzden swot analizinin yetersiz bir çalışma olduğu hakkındaki yorumlar artmaktadır.

Kaynaklar: (1)  Stratejik Karar Kitabını  Analiz modelleri için öneririz.