Vizyon ve misyon nedir? İş hayatında çok kullanılan kavramlardan ikisi, vizyon ve misyondur. Şirketlerin duvarlarında, sunumlarında göze çarpan bir durumdur. Vizyon ve misyon özenle belirlenir. Öne çıkarılır ve önemsenir. Fakat bu kavramların ne olduğu, neyi ifade ettiği yeterince anlaşılamamaktadır.

Vizyon nedir?

Vizyon, gelecek hayali, ulaşılması planlanan hedeftir.

Vizyon, olunmak istenen yer, sahip olmak istenen algı, imaj ve beklentilerdir.

Vizyon, şirketin nereye gitmek istediğini, çalışanlar ve dış dünyaya anlattığı vaad cümlesidir.

Vizyon Örnekleri

Turkcell:

” Dijital operatör olmak”

Ülker:

“Tüketicinin en çok tercih ettiği marka konumunu daha da güçlendirerek sürdürmek ve dünya pazarlarında gelecek 10 yıl içerisinde ilk 5 firma arasında yer almak.”

Opet:

“Sektörde, Türkiye’nin bir numaralı akaryakıt dağıtım şirketi olmak,
Hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlamak,
Ülkemizde eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.”

Sabancı Holding:

“Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak”

Vizyon örneklerini incelediğimizde şunu görüyoruz: Vizyon bir markanın ana iddiasıdır. Markanın olmak istediği temel nokta ya da noktaları en net ve sade haliyle ifadesidir. Vizyon ile amaçlanan çalışanları bu ortak hedef doğrultusunda kenetlemektir.

Misyon nedir?

Misyon, markaların hedeflerine ulaşmak için üstlenmiş olacakları hedef ve sorumluluklardır.

Misyon, şirketlerin hedeflerine yaklaşım tarzlarıdır.

Misyon, şirketlerin önemsedikleri ve öne çıkardıkları bakış açılarıdır.

Misyon Örnekleri:

Ülker:

“Şirketimiz ve Yıldız Holding’e bağlı tüm şirketler “Her insanın, hangi ülkede yaşarsa yaşasın, güzel bir çocukluk geçirme hakkına sahip olduğu inancı” ile kurulmuştur.”

Opet:

“Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde; bireye ve topluma saygılı, hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı, sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı olarak Opet müşterileri, çalışanları ve hissedarlarının beklentilerini en üst seviyede karşılamak”

Sabancı Holding

“Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan “stratejik bir portföyü” paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmek”

Misyon, örneklerde de görüleceği gibi markaların vizyonu gerçekleştirirken nelere dikkat edeceklerini belirtmeleridir. Misyon hassasiyet noktalarının vurgulanması ve bunlara öncelik verilmesi durumudur. Çalışanlara markanın hedeflere giderken neleri gözden kaçırmamaları gerektiğini anlatan bir yaklaşımdır.

Vizyon ve Misyon iş hayatında çokça kullanılır. Fakat içselleştirilmesi konusunda eksiklikler yaşanmaktadır. Çalışanların çoğunun şirketlerinin vizyonu ve misyonu hakkında bir fikri olmadığını görebiliyoruz. (  İşveren Markası Nedir? yazısını da okuyabilirsiniz. )

Bu iki kavram, çalışanlar tarafından içselleştirilirse ve onları bir arada tutabilme gücüne sahip olursa, başarılı olur. Aksi takdirde iyi niyetle söylenmiş cümlelerin ötesine geçilmemiş olur.

Yöneticilere bu kavramların çalışanlara aktarılması, içselleştirilmesi konusunda önemli görevler düşüyor. O yüzden vizyon ve misyon çalışmalarını mümkün olduğunca şirketi yansıtan ve kolay anlaşılabilir hale getirmekte fayda var. Ve tutarlılık esastır. Eğer duvarlara yazılan bu sözler, çalışanların kalplerine dokunmuyor ve onlarda bir şey ifade etmiyorsa, anlamsızdır.

 

 

 

 

 

 

Yararlanılan kaynaklar: 1, 2, 3, 4,