İş hayatında en konuların başında, çalışan verimliliği geliyor. Çalışan verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri ise,  eğitim. Çalışanların düzenli aralıklarla eğitime tabi tutulması ve kendilerini geliştirilmelerinin sağlanması,  çalışan verimliliği açısından oldukça önemli bir unsur. Çalışan verimliliğini arttırmak ise, iş hayatında eğitim ile sağlanabilir.

Büyük ve çok uluslu şirketlerde,  çalışanlar işe başlamadan yapacağı işin zorluğuna göre,  eğitime tabi tutulur. Bu eğitim sürecinde nelere dikkat etmesi gerektiği, davranış şekilleri, müşteriyle diyalogları konularında gerekli bilgiler sağlanır. Bu şekilde tecrübesizlikten kaynaklanan,  bazı hataları yapması yapmasının önüne geçilmiş olunur. Bu sayede çalışan da işi hakkında detaylı şekilde bilgi edinmiş olur. İlk günlerdeki hata yaparım korkusunu, ürkekliği üzerinden atmış olur. Tabii bu eğitimlerin belirli maliyetleri vardır. Ama geri dönüşler ve verimliliğe katkıları açısından değerlendirildiğinde,  bu maliyetler aslında işletmelerin karları haline gelmektedir.

İş hayatında eğitim işini önemseyen, çalışanlarına eğitim veren şirketler yanında,  bu işe önem vermeyen de birçok şirket görüyoruz. Bu şirketler genelde büyük olmayan ya da eğitime para harcamayı gereksiz gören firmalar. Ama bu şirketlerin kaçırdıkları birkaç husus var:

1)  Eğitimsiz çalışan her zaman daha fazla maliyetlidir. Kendi konusunda yapacağı hataların toplam bedeli,  eğitimin maliyeti karşısında çok daha yüksek olacaktır.

2)
  “Aynı suda 2 kere yıkanılmaz” sözünün geçerliliğinin giderek arttığı bir dönemdeyiz. Dünya özellikle bilgi teknolojilerindeki hızlı büyüme sayesinde baş döndürücü bir hızla değişmekte. Ve bu değişime uyum sağlayamayanlar hızla geri düşmeye başladılar. Mesela amazon.com adlı site açıldığında,  Amerika’daki 2 büyük kitap satıcı firma internetin önemi kabul etmeyip, bu konuda çalışma yapmadılar. Ve şu an,  zor durumdalar.

Çalışanlarınıza eğitim verirseniz tazelenmiş olacaklar ve yeni gelişmelerden haberdar olacaklardır.

3) Eğitim veren  şirketleri,  çalışanlar daha fazla sahiplenir. Çünkü çalışanın kafasında,  geleceğe dair belirsizlikler vardır. Eğitim veren şirket,  çalışanların gelecek planlarına katkıda bulunur ve onları geliştirir. Bu da onların bağlılığını arttırır.

İş hayatında eğitim işletmeler için,  hayati derecede önemli. Çünkü işletmeleri yükseğe çıkaran ya da aşağı düşüren makineler, binalar değil,  insan kaynağıdır. Bu insan kaynağını nasıl değerlendirirseniz,  ona göre verim alırsınız. Onlara emek verip, gelişimlerine katkı sağlarsanız,  aslında şirketinizin geleceği için önemli işler yapmış olur, kendi geleceğinizi kurtarmış olursunuz.

O yüzden bu işin bilincinde olmayan şirket sahiplerine eğitimi önemsemelerini, çalışanları yetiştirmelerini öneriyorum. İş hayatında eğitim için gerekli önemi verirseniz, sürekli dışarıdan kalifiye adam aramak zorunda kalmazsınız. Kendi kadrolarınızı kendiniz yetiştirir,  daha hızlı gelişme gösterirsiniz.

Sözün özü, eğitim şart.