Pazarlama İlkeleri Nelerdir?

Günümüzde pazarlama kavramının önemi, dijital dünyanın değer kazanmasıyla birlikte daha da artış gösterdi. Yine de pazarlamanın temel ilkeleri hala aynıdır. Bunlar, markanıza değer katmak, işletmenizin tam potansiyelini sağlamak ve büyümesini desteklemek için temel bir formül olarak kullanılır. Peki, pazarlama ilkeleri nedir? Bu yazıdan, pazarlama nedir sorusunun cevabını ve pazarlamanın temel ilkelerini öğrenebilirsiniz.

Mükemmel bir pazarlama stratejisi, her başarılı işletmenin hayati bir parçasıdır. İşletmeniz için neyi başarmak istediğinize odaklanır. Pazarlama, insanlara bilgi vermek, onlara ürün ve hizmetlerinizi neden seçmeleri gerektirdiğini göstermek için vardır.

Pazarlama Nedir?

Pazarlama kavramı, bir firmanın bir ürün ya da hizmetinin alımını veya satışını teşvik etmek için üstlendiği faaliyetler demektir. Özünde, bir ürün veya hizmeti satmayı, ideal müşterileri belirlemeyi ve müşterilerin dikkatini mevcut ürün ve hizmetlere çekmeyi amaçlar.

Fotoğraf: pixabay

Pazarlama İlkeleri Nedir?

Pazarlama ilkeleri, 1960’lardan bu yana yaygın şekilde kullanılır. Bu prensiplerin uygulanma biçimi ufak değişikliklere uğrasa da, ilkelerin tamamı aynı kaldı. İşletmeler, başarılı bir pazarlama stratejisi için bu ilkeleri benimser ve uygular. Şirketlerin pazarlama stratejileri için kullandıkları 4P pazarlama matrisi olarak adlandırılan dört temel pazarlama ilkesi vardır. Bu dört temel prensipten ürün, fiyat, yer ve promosyon maddeleri birbirleriyle bağlantılıdır. Bu yüzden pazarlama karması olarak da bilinir. Ayrıca,

1980’lerden bu yana uygulanan ve 7P olarak isim alan bir strateji de söz konusudur. 7P’de ise orijinal dört ilkeye üç ilke daha eklenmiştir.

Şimdi, pazarlama ilkeleri hakkında detaylı bilgilerden söz edelim:

Ürün

Ürün, pazarlamanın en önemli ilkelerinden biridir. Bu, müşteriye sağladığınız bir mal ya da hizmet olabilir. Ne sunmak istediğinize karar vermeden önce, ürününüzün ve pazarlamanızın çekici olup olmadığından emin olmanız gerekir. Karlı bir ürün satmak istiyorsanız, kapsamlı bir planlama yapmanız ve ürününüze müşterilerin gözünden bakmanız, planınızdaki bütün temel faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Müşterilerin ihtiyaçları, ürününüzün kalitesi, diğerlerinden nasıl farklı olduğu ve satış noktasında ne durumda olduğu gibi analizlerin detaylıca ele alınması şarttır.
Sadece kaliteli bir ürüne ihtiyaç duymazsınız, aynı zamanda ürününüzün kalitesini potansiyel tüketicilerinize başarıyla tanımlamalı ve onları gerçek birer alıcıya dönüştürmelisiniz.

Fiyat

Pazarlama ilkeleri arasında bir diğeri de fiyattır. Fiyat, müşterinin aldığı ürün ya da hizmetler için ödemesi gereke para anlamına gelir. Maliyet odaklı ve pazar odaklı olmak üzere iki tür fiyatlandırma vardır. Pazar odaklı fiyatlarda kapsamlı bir pazar araştırmasına ihtiyaç duyulur. İncelenecek bazı faktörler şunlardır:

  • Müşterinin ödemeye razı olduğu fiyat
  • Rakipleriniz tarafından sunulan aynı tür ürünlerin fiyatı
  • Şirketinizin ulaşmak için belirlediği hedefler

Ayrıca, piyasa değeri belirlendikten sonra fiyat seçimi yapılır. Ya da ürününüz-hizmetiniz aracılığıyla sunduğunuz değere göre fiyat belirlenir. Piyasa değerinden daha yüksek bir fiyat talep ederseniz, müşterilerinizin üründen daha çok beklentisi olur. Başarılı bir iş akışı istiyorsanız, müşterilerinizin beklentilerine iyi bir şekilde yanıt verebilmelisiniz. Fiyatın, mevcut pazarınız için doğru olduğundan emin olmak istiyorsanız, kararınızın netleşmesini zamana bırakabilirsiniz.

Yer

Pazarlama ilkeleri arasında öne çıkan bir başka husus da yer faktörüdür. Yer, ürün ve hizmetlerinizi müşterilere ulaştırma sürecini ifade eder. Bir diğer açıklamayla, ürün veya hizmetlerinizin satın alınabildiği ve müşterilerin bunları satın alabileceği mekandır. Gerçek mekanda faaliyetlerini devam ettiren bir mağaza, çevrimiçi bir web sitesi aracılığıyla da daha geniş bir kitleye hitap edebilir.
Bir işletmenin, müşterileri için uygun olan doğru yeri seçmesi ve ürün satışlarını artırmak için potansiyel müşterilere ulaşması esastır. Bu nedenle, başarılı bir iş için ürününüzün yerleştirilmesinin ya da dağıtımının dikkatlice planlaması önem arz eder. Örneğin, potansiyel müşterilerinizin nerede olduğunu, konumuzun nerede olması gerektiğini ve müşterilerinize nasıl hizmet vereceğinizi bilmek, firmanızın hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.

Promosyon

Promosyon faktörü de pazarlama ilkeleri listesindedir. Promosyon, ürünleriniz, hizmetleriniz, şirketiniz ve markanız için farkındalık yaratmaktır. Bir şirketin ürün ve hizmetleri için farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirdiği bütün eylemler promosyon olarak bilinir. Bu, müşterilere ürün ve hizmetinizi seçmeleri için bir neden yaratır.

Promosyon, pazarlamanın bel kemiğidir ve işletmeler için ürettikleri ürünlerin kalitesi kadar mühimdir. Hedef kitle ile farklı kanallar üzerinden iletişim kurarak ürün ve hizmetleriniz için farkındalık yaratmayı ifade eder. Pazarlamacıların, potansiyel müşterilere ulaşmak, ürünleri ve kampanyaları tanıtmak, promosyonları duyurmak için kullandıkları en popüler yöntemler şöyle sıralanabilir:

  • E-posta pazarlaması
  • Reklam
  • Satış promosyonları
  • Doğrudan pazarlama
  • Halkla ilişkiler

Pazarlama nedir ve pazarlamanın prensipleri nelerdir sorularına yanıt verirken, 7P stratejisinin oluşmasını sağlayan üç temel ilkeden de söz edelim. Bunlar:

İnsanlar

İnsanlar, herhangi bir ticari organizasyonda ve iş yaşamında önemli yere sahiptir. Ekip üyelerinden şube müdürüne ve müşteri hizmetleri temsilcisine kadar hepsi, bir iş organizasyonunun ilerlemesinde hayati rol oynar. Eğitimli ve doğru kişileri işe almak, işletmenin başarı elde etmesi açısından gereklidir. İşlerini yapmak için gerekli beceri ve donanıma sahip olan bireyler, pazarlama planının doğru şekilde oluşturulması ve uygulanması konusunda da ek fayda sunarlar.

Ambalaj

7P pazarlama ilkeleri söz konusu olduğunda ambalaj faktörü de göz ardı edilmemelidir. Doğru ambalaj, iyi bir ilk izlenim bırakmada büyük fark yaratır. Ambalaj, ürün veya hizmetlerinizin insanlara sunulma şeklidir. İyi paketleme, ürününüzün fark edilmesini, insanları etkilemesini ve öne çıkmasını sağlar.

Fiziksel Kanıt

Müşterilerin bir işletmeyle etkileşimde bulunurken gördükleri ayrıntıları içerir. Ürün ya da hizmetlerin sunulduğu ortamın müşteri dostu ve çekici olması, kullanıcı deneyimini iyileştirir. Müşterilerin, ürün ve hizmet hakkında yeterince bilgi alması, kullanıcı yorumlarını okuması gibi etkileşimler, hem marka bilinirliğini artırır hem de satış rakamlarını yükseltir.