Halkla ilişkiler, önemi her geçen gün artan bir kavramdır. Şirketler tarafında henüz yeterince algılanmasa da özünde şirketlere önemli katkılar sağlar. Halkla ilişkiler nedir? Türkçe’ye halkla ilişkiler diye çevrilen, özünde public relations kelimesidir.

Halkla ilişkiler kavramı geniş bir kavram olsa da bu yazıda şirketler açısından halkla ilişkiler kavramını ele alacağız. Yani şirketler açısından halkla ilişkiler nedir? Belirlenen hedef kitleleri  etkilemek, onlar üzerinde olumlu bir intiba oluşturmak için yapılan çalışmaların toplamıdır.

Halkla ilişkiler nedir? Halkla ilişkiler çalışmalarında hedef kitlenizin ilgisini çekmek, onla bir diyalog geliştirme çabası içine girersiniz. Reklam çalışmalarının aksine, buradaki amaç anlatmak yerine anlaşılır olmaktır. Halkla ilişikiler çalışmalarının temelinde güçlü ilişkiler oluşturmak vardır. Bu yüzden halkla ilişkiler çalışmaları uzun soluklu olarak ele alınmalıdır.

Halkla ilişkiler nedir? Halkla ilişkiler çalışmalarının temelinde hedef kitle ile gerçek anlamda bir bağ kurma, onun üzerinde anlamlı bir etki oluşturma çabası vardır. Bu çabanın belki de en değerli kelimesi “samimiyettir”. Çünkü halkla ilişkiler kavramının temeli samimiyete dayanır. Ne kadar samimi olursanız, hedef kitlenizde o derece kabul görürsünüz. İnsanların belki de en hakim oldukları konulardan biri, karşısındakinin samimiyetini ölçmektir. Avcı-toplayıcı atalarımızdan gelen doğal sensörlerle, karşımızdakinin samimi olup olmadığını kolaylıkla anlayabiliyoruz. Çünkü geçmiş toplumlarda bu samimiyet sensöründeki bir hata çoğu zaman ölümle sonuçlanabiliyordu. O yüzden samimiyeti anlamak en önemli özelliklerimizden biridir.

Halkla ilişkiler nedir? Samimiyettir. Bu konuda şirketler samimi değillerse, boşa kürek çekerler. Görünür olabilirler, bilinir olabilirler. Ama etkili olamazlar. Çünkü etki gücü çoğu zaman itibarla doğru orantılıdır. Halkla ilişkiler kavramı da şirketlerin itibarına etki eden önemli yapıdır.

Halkla İlişkiler Konusunda Ülkemizde En Önemli Kişilerden Biri Betül Mardin’dir. Aşağıda güzel bir videosu var. İzlemenizi öneririz.

Halka İlişkiler Neden Önemlidir?

Müşterilerinizle bağlarınızı kuvvetlendirir. Halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri, hedef kitlenizle olan bağları güçlendirir. O